GrupaMidi 4 – 5 ani

La Grupa Midi  programul zilnic al copiilor va cuprinde activități pe domenii experiențiale, jocuri și activități liber-alese, precum și activități de dezvoltare personală care includ rutine, tranziții, activitățile de după-amiază și activități opționale. Domeniile experiențiale sunt instrumentele pedagogice cu ajutorul cărora se realizează individualizarea educației și a învățării. Ele dau posibilitatea educatoarei să identifice aptitudinile, cât și dificultățile fiecărui copil în parte.

Preocuparea permanentă a educatoarei este aceea de a adapta activitățile în raport cu particularitățile de vârsta și cele individuale ale copiilor,precum și în funcție de interesul preșcolarilor.

Procesul instructiv-educativ la acest nivel de vârstă se realizează prin tehnici de predare moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe copil, cu ajutorul unor materiale și mijloace didactice originale.

Particularizând, nivelul de vârstă 4-5 ani presupune achiziționarea și consolidarea unor deprinderi și priceperi cu scopul de a facilita socializarea copiilor și integrarea lor în alte medii decât familia. Prin urmare, la grupa mijlocie se pune accentul pe verbalizarea stărilor emoționale și stabilirea unui limbaj corect din punct de vedere fonetic și gramatical. Atât la nivel al gândirii logice, dar și la nivel estetic și creativ, este vârsta cu achiziții deosebite care conturează profilul preșcolarului mare.

La Little Education Concept, programul educațional are rolul de a provoca toți copiii, oferindu-le oportunitatea de a-și descoperi propria personalitate și unicitate.

Împreună explorăm lumea și interacționăm cu diverse medii și culturi,  învățând să ne adaptăm acestora. Prin intermediul activităților desfășurate, creăm conexiuni între experiențele de la Grădiniță și informațiile pe care copiii le primesc din mediul înconjurător. Pentru a înțelege procesul prin care universul funcționează, copiii interacționează cu un volum mare de informații, pe care trebuie să învețe să le pună în practică.

Sălile ariilor de interes devin astfel un mediu provocator și stimulativ, în care valorificăm punctele de vedere ale copiilor, înțelegerea și gândirea acestora. Prin intermediul mijloacelor creative, copiii comunică experiențele lor, dezvoltând cooperarea, negocierea, grija față de sine și ceilalţi, comunicarea asertivă și exprimarea emoțiilor într-un mod sănătos și echilibrat.

Did you like this? Share it!